Janusz Arrasz

Janusz Arrasz

Sensomotoryka

Informacje:

Instruktor treningu sensomotorycznego. Stosując trening sensomotoryczny, wykonujemy ćwiczenia równoważne statyczne i dynamiczne w pozycjach niestabilnych (np. przy użyciu tzw. dysków ortopedycznych czy pompowanych piłek gimnastycznych), napinając przy tym antagonistyczne (przeciwstawne) grupy mięśniowe (tzw. kokontrakcja).
Ćwiczenia sensomotoryczne wykonywane mogą być także według określonych z góry wzorców takich jak techniki PNF (proprioreceptive neuromuscular facilitation).
Techniki te wykorzystują ruchy trójpłaszczyznowe i angażują kilka segmentów ciała jednocześnie
“Stan stałego zagrożenia ” aktywizuje całe ciało i nasila maksymalny wysiłek.