Agnieszka Nardelli

Agnieszka Nardelli

Fitness

Informacje:

Od najmłodszych lat pała ogromną pasją do zajęć sportowych: biegi na orientacje, rower, pływanie. Najpierw jako wieloletnia klientka zajęć grupowych poczuła, że pragnie zrobić krok dalej…
Certyfikowana instruktorka z międzynarodowymi papierami. Uczestniczka specjalistycznych szkoleń, warsztatów, konwencji.
Pełna energii i zaangażowania. Zawsze uśmiechnięta i pozytywnie nastawiona do życia.
Całym sercem i duchem czuje zajęcia mentalne pilates, stretching oraz wzmacniające. Poza treningiem na sali lubi biegi w lesie.Kładzie nacisk na mocną, świadomą pracę, poprawną technikę ruchu oraz na przyjazną i miłą atmosferę.