Treningi personalne

Trening personalny
100, 00 zł/tren.
Jeden trening personalny
3x Pakiet
150, 00 zł/3x tren.
3x trening na start dla nowych